การศึกษาเน้นการเติบโตแบบทวีคูณของการพนันปัญหาใน เยอรมนี